7. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η IGM Internet Solution σας ενημερώνει ότι συνεχώς αξιολογεί και ενημερώνει τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την ασφαλή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Larnaca