6. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

6. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική αφορούν μόνο άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών. Η χρήση των συστημάτων και τα αποτελέσματα επεξεργασίας απαγορεύεται για τα παιδιά που δεν έχουν φθάσει σε αυτήν την ηλικία χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων / νόμιμων εκπροσώπων τους. Εάν παρά τις λογικές μας προσπάθειες πρόληψης, η επεξεργασία αυτή εξακολουθεί να συμβαίνει, θα την τελειώσουμε μόλις διαπιστώσουμε ότι οι χρήστες δεν έχουν φθάσει στην ηλικία που αναφέρθηκε παραπάνω.

 

Larnaca