Πολιτική απορρήτου

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η IGM Internet Solution έχει άμεσο στόχο και σκοπό την ενημέρωση των ζευγαριών γύρω από το θέμα γάμος, βάπτιση, γενέθλια και σπίτι. Η έδρα μας είναι


Read more
  • Εμφανίσεις: 792

2. ΤΙ ΕΊΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΒΆΣΗ;

Κατά τη διαχείριση των ιστοσελίδων (ogamos.com, provagamou.com, baptisis.com, genethlia.com  & teliospiti.com) θα συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες ("προσωπικά δεδομένα") σε σχέση με άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ή είναι ικανά να εντοπίζουν άτομα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες αυτών των ιστοσελίδων Web , ...


Read more
  • Εμφανίσεις: 756

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στο πλαίσιο των πράξεων που περιγράφονται παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).


Read more
  • Εμφανίσεις: 639

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα: έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, εάν ναι, να έχετε πρόσβαση στον τύπο των προσωπικών δεδομένων και στις συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, ζητώντας από τον χειριστή δεδομένων ...


Read more
  • Εμφανίσεις: 672

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει ...


Read more
  • Εμφανίσεις: 664

12. Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που ένας ιστότοπος απαιτεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ...


Read more
  • Εμφανίσεις: 735

Larnaca